Kateřina Smolíková

ART & DESIGN

Umělecké sklo, designové osvětlení a malba Art glass, Design Lighting and Paintings

Umělecké sklo Art Glass

Zútulněte svůj domov, kavárnu či jiný veřejný prostor osobním uměleckým dílem ze skla. Pokud se Vám líbí můj umělecký rukopis, navrhnu a vyrobím vám objekt na zakázku. Takto můžu navrhnout originální vázu, mísu, set nápojového skla nebo významné interiérové prvky jakým jsou skleněné vitráže, obrazy ze spékaného skla a světelné objekty. Cozy up your home, cafe or other public space with a personal glass work of art. If you like my artistic manuscript, I will design and make an object for you. This way I can design an original vase, bowl, drinking glass set or important interior elements such as stained glass, sintered glass paintings and light objects.

Malířská tvorba Paintings

Originální obrazy hrají významnou roli v interiéru. Ať už se jedná o náš domov, kancelář či veřejný prostor, dodávají místu kouzlo, originalitu a osobitý ráz. Original paintings play an important role in the interior. Whether it is our home, office or public space, they give the place charm, originality and a special character.


Designové osvětlení Design Lighting

Svítidla v interiéru dotváří atmosféru a formují samotný prostor. Pokud chcete svůj domov či veřejný prostor vybavit originálním svítidlem, nabízím Vám jeho návrh a výrobu na zakázku. Spolupracuji s interiérovým architekty nebo pracuji přímo pro konečného zákazníka. Lights in the interior complete the atmosphere and shape the space itself. If you want to equip your home or public space with an original lighting, I offer you its design and custom production. I work with interior architects or work directly for the end customer.


Moje tvorba na Instagramu My art on Instagram

Průběžně uveřejňuji na Instagramu příspěvky zachycují moji práci. Neváhejte můj Instagram navštívit, olajkovat příspěvky, které se Vám budou líbit a staňte se mým sledovatelem. I keep posting on Instagram posts capturing my work. Don't hesitate to visit my Instagram, like the posts you like and become my follower.
Zobrazit příspěvky...Show posts...

Obraz Řeka Kombinovaná technika

Odkaz na příspěvek

Není nic lepšího než rovnou z terasy u kuchyně trhat bylinky do polévky a jídla 🥰. Vyvýšený záhon byl výzva, kterou jsme přijeli a dílo se povedlo! I naší kočce Terince se moc líbí a celou dobu výroby a instalace vše kontrolovala 😻. Dílo se zadařilo a bylinky už jsou na svém místě. Děkujeme s manželem ateliéru Flera za video o vyvýšených záhonech i kurzu žijte ve své zahradě.

Odkaz na příspěvek

Také jste prožili požehnané Velikonoce? Důležitým symbolem znovuzrození je vejce. Zvyk malování vajec je i dnes široce rozšířen ve všech křesťanských zemích. Keltové, Řekové, Egypťané, Féničané, Tibeťané, Číňané a mnohé další národy věřily, že svět vznikl z kosmického vejce. Je symbolem počáteční reality, prvotního řádu a také cyklické obnovy a znovuzrození. V některých hrobkách nacházeli archeologové sochy Dionýsa s vejcem v ruce – symbolem a příslibem návratu do života. Velikonoční neděle se v Řecku dodnes jmenuje neděle znovuobnovení. Vše, co se děje ve světě forem, ve světě viditelném, horizontálním, se nějakým tajemným způsobem projevuje i ve vnitřním nehmotném světě člověka. Ve všech starodávných tradicích, u všech národů existuje mýtus o slunečním hrdinovi, o božstvu, které sestupuje na zem do tmy, kde umírá a znovu se rodí. Sluneční roční cyklus nám připomíná existenci vnitřního světa, vnitřního slunce, ohně, který potřebuje více času, aby vyšel ven ze tmy a stal se viditelným, hmatatelným a blahodárným. Každý z nás má uvnitř sebe své nebe a jasnou sluneční cestu, cestu vnitřní transformace. V každém z nás spí filozof očekávající své jaro, který dělá první kroky vzhůru k nebi, k Bohu, první kroky vstříc všemu krásnému a dobrému. V každém z nás spí božské dítě milující moudrost čistou a upřímnou láskou; dítě, které je schopné divit se neustálým zázrakům života a klást otázky, které dospělí už neznají. V každém z nás spí hrdina, který je schopen překonávat překážky, padat a znovu se zvedat, umírat a znovu se rodit; hrdina odhodlaný k boji se smrtí. V každém z nás spí mystik, který intuitivně cítí přítomnost tajemství ve všem, co ho obklopuje; ve třpytu hvězd, ve hřmění hromu, v krystalech kamene i v šumu listí. Tento mystik poznává Boha jak v úsměvech, tak i v trápení lidí, neboť právě to Božské se usmívá i pláče uvnitř nás…

Odkaz na příspěvek

Obraz & malba "Biblická krajina" Jsme spolutvůrci světa, každý jeden z nás. Co tvoříme? Co živíme každý den? Co tvoříme myšlenkami? Krátký příběh k zamyšlení – Dva vlci Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego. Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”. Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?” Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.” A proto, krmte v sobě toho hodného vlka a svět kolem Vás bude odrážet dobro.

Odkaz na příspěvek

Kde nakoupit Where to buy

www.deelive.cz

Smetanovo nábřeží 334/4

110 00 PRAHA 1

www.cz.glassimo.eu

Elišky Krásnohorské 3

110 00 PRAHA 1SMOLIKOVA Art & Design