Obraz - Zimní krajina Inspirace z Alp

Odkaz na příspěvek

Obraz Magický Žižkov Technika: tempera na plátně

Odkaz na příspěvek

ICE Bowl Chladivé jako sám led. K vidění v Prague auction Voršilská Praha 1 Nová síň

Odkaz na příspěvek

Svítidlo Grapes v jeho různých podobách a v různých zakázkách.

Odkaz na příspěvek

Svítidlo na Waltrovce Svítidla pro rezidenci Waltrovka. Bylo mi ctí a radostí navrhnout, realizovat a instalovat svítidla pro rezidenci Waltrovka. Nepravidelné kalichy křišťálové čistoty doplňují elegantní stylově čistý interiér nad jídelním stolem, který je součást kuchyňského koutu. Motivem jídelního koutu je moderní obraz organických tvarů, které se také staly inspirací i pro tvar kalichů. Navrženo a vyrobeno na zakázku.

Odkaz na příspěvek

"Lustr pro Filmaře" Toto světlo vzniklo pro film od Beaty Parkanové Světýlka, který se natáčel toto léto. Kromě lustru budou součástí interiéru i vázy a skleněné artefakty. Těším se, až film uvidím na plátně ❤️🙏. Za instalaci lustru děkuji architektu Petru Bakošovi. Děkuji také Produkční společnost FRAME100R s.r.o

Odkaz na příspěvek

Modrá k létu patří 💙. Já osobně modrou miluji. Je to barva oblohy, oceánu, osvěžení, ale pro mě i barva snění, které k létu patří.

Odkaz na příspěvek

Tiara Výrazný skleněný svícen, zdobený kovovým povrchem, doplní každý prostor. Je možné ho využít i jako netradiční vázu. Modrý kus je možné zakoupit v @glassimo.prague Crystal duhový je možné zakoupit u @smolikova_artdesign

Odkaz na příspěvek

Obraz Řeka Kombinovaná technika

Odkaz na příspěvek

Není nic lepšího než rovnou z terasy u kuchyně trhat bylinky do polévky a jídla 🥰. Vyvýšený záhon byl výzva, kterou jsme přijeli a dílo se povedlo! I naší kočce Terince se moc líbí a celou dobu výroby a instalace vše kontrolovala 😻. Dílo se zadařilo a bylinky už jsou na svém místě. Děkujeme s manželem ateliéru Flera za video o vyvýšených záhonech i kurzu žijte ve své zahradě.

Odkaz na příspěvek

Také jste prožili požehnané Velikonoce? Důležitým symbolem znovuzrození je vejce. Zvyk malování vajec je i dnes široce rozšířen ve všech křesťanských zemích. Keltové, Řekové, Egypťané, Féničané, Tibeťané, Číňané a mnohé další národy věřily, že svět vznikl z kosmického vejce. Je symbolem počáteční reality, prvotního řádu a také cyklické obnovy a znovuzrození. V některých hrobkách nacházeli archeologové sochy Dionýsa s vejcem v ruce – symbolem a příslibem návratu do života. Velikonoční neděle se v Řecku dodnes jmenuje neděle znovuobnovení. Vše, co se děje ve světě forem, ve světě viditelném, horizontálním, se nějakým tajemným způsobem projevuje i ve vnitřním nehmotném světě člověka. Ve všech starodávných tradicích, u všech národů existuje mýtus o slunečním hrdinovi, o božstvu, které sestupuje na zem do tmy, kde umírá a znovu se rodí. Sluneční roční cyklus nám připomíná existenci vnitřního světa, vnitřního slunce, ohně, který potřebuje více času, aby vyšel ven ze tmy a stal se viditelným, hmatatelným a blahodárným. Každý z nás má uvnitř sebe své nebe a jasnou sluneční cestu, cestu vnitřní transformace. V každém z nás spí filozof očekávající své jaro, který dělá první kroky vzhůru k nebi, k Bohu, první kroky vstříc všemu krásnému a dobrému. V každém z nás spí božské dítě milující moudrost čistou a upřímnou láskou; dítě, které je schopné divit se neustálým zázrakům života a klást otázky, které dospělí už neznají. V každém z nás spí hrdina, který je schopen překonávat překážky, padat a znovu se zvedat, umírat a znovu se rodit; hrdina odhodlaný k boji se smrtí. V každém z nás spí mystik, který intuitivně cítí přítomnost tajemství ve všem, co ho obklopuje; ve třpytu hvězd, ve hřmění hromu, v krystalech kamene i v šumu listí. Tento mystik poznává Boha jak v úsměvech, tak i v trápení lidí, neboť právě to Božské se usmívá i pláče uvnitř nás…

Odkaz na příspěvek

Obraz & malba "Biblická krajina" Jsme spolutvůrci světa, každý jeden z nás. Co tvoříme? Co živíme každý den? Co tvoříme myšlenkami? Krátký příběh k zamyšlení – Dva vlci Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego. Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”. Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?” Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.” A proto, krmte v sobě toho hodného vlka a svět kolem Vás bude odrážet dobro.

Odkaz na příspěvek