Green Blue Bowl (2006)


Green bowl vznikla jako jedna z prvních prací na sérii silnostěnných, broušených mís. Možnost experimentovat s barevnou strukturou bylo hlavním cílem práce na huti. Nyní se nachází v soukromé sbírce v Pekingu.SÉRIE BAREVNÝCH, SILNOSTĚNNÝCH, BROUŠENÝCH MÍSTechnika: ručně foukané sklo, broušené, leštěné. Rozměry: 25 x 30 cm, 3 kgMísy a vázy